RODO
W szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, pana Patryka Dolińskiego, 
z którym można kontaktować się poprzez e-mail: 
sekretariatsp88@poczta.onet.pl 
lub pisemnie na adres: 
ul.Swoboda 53, 60-389 Poznań.
Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie