Kalendarz Roku Szkolnego 2019 / 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019

Zimowa przerwa świąteczna:  grudnia 2019 - 1 stycznia 2020

Ferie zimowe dla województwa wielkopolskiego:  stycznia 2020

Sprawdzian VIII klas: 15 - 17 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019

Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2019

* Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła będzie pełniła funkcje opiekuńcze):

- 12 października

- 2 listopada

- 29 i 30 kwietnia

- 2 maja