Kalendarz Roku Szkolnego 2018 / 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019

Ferie zimowe dla województwa wielkopolskiego: 14 - 27 stycznia 2019

Sprawdzian VIII klas: 15 - 17 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019

Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2019

* Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła będzie pełniła funkcje opiekuńcze):

- 12 października

- 2 listopada

- 29 i 30 kwietnia

- 2 maja