SEGREGACJA-TRANSFORMACJA, CZYLI GDZIE I DLACZEGO WYRZUCAĆ ŚMIECI?
500x500

 

W ramach poznańskiej akcji organizowanej przez Tetra-Pak i GOAP „Segregacja- transformacja” przystąpiliśmy do konkursu, którego celem jest podniesienie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu kartoników do płynnej żywności..
Temat naszej szkolnej kampanii to: SEGREGACJA-TRANSFORMACJA, CZYLI GDZIE I DLACZEGO WYRZUCAĆ ŚMIECI? Na korytarzach szkolnych zostały umieszczone plakaty nt segregacji odpadów. Podczas przerw pomiędzy lekcjami w sali lekcyjnej odbyły się spotkania uczniów klas 4-7 celem obejrzenia prezentacji pt. „Segregacja-Transformacja, czyli dlaczego i gdzie wyrzucać śmieci ?” Po zakończeniu prezentacji przeprowadzony został krótki test wiedzy nt prawidłowej segregacji śmieci i recyklingu, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych.
W naszej szkole tradycyjnie od lat prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów. Kampania zachęcała uczniów do prowadzenia selektywnej zbiórki od źródeł ich powstawania, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań, w tym kartoników po mleku i sokach. Uczniowie dowiedzieli się do jakich pojemników wrzucać zużyte kartony po płynnej żywności i jak należy je składać przed wyrzuceniem. Teraz dzięki naszej kampanii będziemy prawidłowo segregować zużyte kartoniki!
 
Grupa uczennic z klasy 7b
Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie